Nelze hovořit o šikaně či likvidaci…

S postupem EET se čím dál častěji skloňovaným pojmem mezi podnikateli stává „kontrola“. Není divu, když při zjištění závažných pochybení hrozí pokuta až do výše 500.000,- Kč, což by pro většinu z nich bylo likvidační. Co nám ale prozatím říkají reálná čísla?

Finanční správa od ostrého startu EET do poloviny března 2017 provedla celkem 11 310 kontrol, z nichž pouze u 1 402 subjektů, tedy cca. 12%, konstatovala porušení zákona. V 26 případech byla věc řešena pokutou na místě v průměrné výši 4.758,- Kč a 958 případů bylo předáno dále do správního řízení. Z uvedeného plyne, že kontroly ze strany finanční správy probíhají sice aktivně, ale podnikatelé jsou obecně dobře připraveni a nedochází k udílení nikterak přemrštěných pokut za minoritní opomenutí. Nejčastějšími prohřešky přitom byly nevydání účtenky, absence informačního oznámení o EET, nezasílání údajů o tržbě do systému EET a nesplnění oznamovací povinnosti vůči finančnímu úřadu.

Zdaleka tak nelze hovořit o jakékoliv šikaně či cílené likvidaci podnikatelů ze strany inspekce, jak lze zachytit z některých informačních zdrojů. Pokud jste tedy přípravu na EET jakýmkoliv způsobem podcenili, ještě není vše ztraceno, ale je nejvyšší čas zjednat nápravu.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *